Sproglig kommentar: 1 Mos 1-12

Der henvises til grammatiker med disse forkortelser:

(Henvisninger til Kasper Siegismund, Introduktion til klassisk hebraisk, Eksistensen 2020, mangler ind til videre. Giv tid, giv tid …)

Grammatisk terminologi følger traditionel praksis (a la KU) modsat den mere moderne, som bruges i Århus og andre steder, dvs.: