Udsigt over Qumran-ruinen og Det Døde Hav fra klipperne vest for bebyggelsen

Bibelske tekster fra Hule 1-11 i Qumran
Forkortelse Navn, indhold, oversættelse
1Q1 (1QGen), 2Q1 (2QGen), 4Q2-10 (4QGenb-k), 4Q12 (4QpaleoGenm), 4Q483 (papGeno?), 4Q576 (4QGenn), 6Q1 (6QpaleoGen), 8Q1 (8QGen) Første Mosebog
(4Q483 er dog muligvis et fragment af Jubilæerbogen)
4Q1 (4QGen-Exoda), 4Q11 (4QpaleoGen-Exodl) Første og Anden Mosebog
1Q2 (1QExod), 2Q2-4 (2QExoda-c), 4Q13-16 (4QExodb-e), 4Q18-19 (4QExodg-h), 4Q20-21 (4QExodj-k), 4Q22 (4QpaleoExodm) Anden Mosebog
4Q17 (4QExod-Levf) Anden og Tredje Mosebog
2Q5 (2QpaleoLev), 4Q24-26 (4QLevb-d), 4Q26a (4QLeve), 4Q26b (4QLevg), 4Q249j (4Qpap cryptA Lev), 6Q2 (6QpaleoLev), 11Q1-2 (11QpaleoLeva-b) Tredje Mosebog
1Q3 (1QpaleoLev/1QpaleoNum), 4Q23 (4QLev-Numa) Tredje Mosebog (fr. 1-7 og 22-24) og Fjerde Mosebog (fr. 8-21)
2Q6-8 (2QNuma-c), 2Q9 (2QNumd?), 4Q27 (4QNumb) Fjerde Mosebog
1Q4-5 (1QDeuta-b), 2Q10-12 (2QDeuta-c), 4Q28-37 (4QDeuta-j), 4Q38 (4QDeutk1), 4Q38a (4QDeutk2) 4Q38b (4QDeutk3), 4Q39-44 (4QDeutl-q), 4Q45-46 (4QpaleoDeutr-s), 5Q1 (5QDeut), 6Q3 (6QpapDeut?), 6Q20 (6QDeut?), 11Q3 (11QDeut) Femte Mosebog
4Q47-48 (4QJosha-b) Josvas Bog
1Q6 (1QJudg), 4Q49-50 (4QJudga-b) Dommerbogen
2Q16-17 (2QRutha-b), 4Q104-105 (4QRutha-b) Ruths Bog
1Q7 (1QSam), 4Q51-53 (4QSama-c) Samuelsbøgerne
Et særligt interessant brudstykke af 4QSama, som gengiver en episode, der tilsyneladende er faldet ud af den tekst, som endte med at blive den autoriserede, er oversat til dansk i Dødehavsrullerne: Indhold, historie og betydning, Anis 2009, s. 132
4Q54 (4QKgs), 5Q2 (5QKgs), 6Q4 (6QpapKgs) Kongebøgerne
4Q118 (4QChr) Krønikebøgerne
4Q117 (4QEzra) (= 4QEzra-Nehemiah) Ezras Bog
2Q15 (2QJob), 4Q99-100 (4QJoba-b), 4Q101 (4QpaleoJobc) Jobs Bog
1Q10-12 (1QPsa-c), 2Q14 (2QPs), 3Q2 (3QPs), 4Q83-90 (4QPsa-h), 4Q91-96 (4QPsj-o), 4Q97-98 (4QPsp-q), 4Q98a-g (4QPsr-x), 11Q5-8 (11QPsa-d), 11Q9 (11QPse?), 5Q5 (5QPs), 8Q2 (8QPs), 6Q5 (6QpapPs?) Salmernes Bog
4Q102-103 (4QProva-b) Ordsprogenes Bog
4Q109-10 (4QQoha-b) Prædikerens Bog, jf. også 4Q468l under ikke-bibelske tekster, som enten citerer Præd 1,8-9 eller muligvis stammer fra et eksemplar af Prædikerens Bog
4Q106-108 (4QCanta-c), 6Q6 (6QCant) Højsangen
1QIsaa, 1Q8 (1QIsab), 4Q55-68 (4QIsaa-o), 4Q69 (4QpapIsap), 4Q69a-b (4QIsaq-r), 5Q3 (5QIsa) Esajas’ Bog
2Q13 (2QJer), 4Q70-72 (4QJera-c), 4Q72a-b (4QJerd-e) Jeremias’ Bog
3Q3 (3QLam), 4Q111 (4QLam), 5Q6-7 (5QLama-b) Klagesangene
1Q9 (1QEzek), 3Q1 (3QEzek), 4Q73-75 (4QEzeka-c), 11Q4 (11QEzek) Ezekiels Bog
1Q71-72 (1QDana-b), 4Q112-116 (4QDana-e), 6Q7 (6QpapDan) Daniels Bog
4Q76-82 (4QXIIa-g), 5Q4 (5QAmos = 5QXII) Tolvprofetbogen (de 12 “små” profetbøger: Hoseas’, Joels, Amos’, Obadias’, Jonas’, Mikas, Nahums, Habakkuks, Sefanias’, Haggajs, Zakarias’ og Malakias’ Bøger)
Græske bibeltekster
7Q1 (7QpapLXXExod) Græsk oversættelse af Anden Mosebog
4Q119 (4QLXXLeva), 4Q129 (4QpapLXXLevb) Græsk oversættelse af Tredje Mosebog
4Q121 (4QLXXNum) Græsk oversættelse af Fjerde Mosebog
4Q122 (4QLXXDeut) Græsk oversættelse af Femte Mosebog
7Q3-5 (7QpapBiblical Text? gr) Meget små, uidentificerede græske tekster, som antages at være fragmenter af bibelske tekster; dog har man også gættet på, at 7Q4 kunne være en stump af en græsk oversættelse af Enoks Bog, der i så fald skulle hedde 7QpapEn gr?