Hvordan skriver man hebraisk

... i eksamensopgaver, specialer, artikler osv.?

Den skrabede model

Hvis man kun skal skrive en enkelt glose eller to, kan man i Word (og antageligt i de fleste tekstbehandlingsprogrammer) blot klikke ”Indsæt” → ”Symbol” e.l., og så ét for ét hakke de bogstaver af, man skal bruge. Hvis man skriver i en font, der indeholder komplet græsk og hebraisk tegnsæt, er der ingen grund til at skifte. Det gælder fx Times New Roman, men ikke Calibri, den nye font, der bruges som default i den seneste Word-version eller to. Så Times New Roman til mig, Tak!

Hvis man udelukkende skal bruge direkte bibelcitater, kan man blot cut-and-paste fra en forsvarlig tekstudgave på nettet. En god mulighed er det tyske Bibelselskabs website.

På Linux-maskiner, hvor man oftest vil skrive i LibreOffice e.l., skulle den skrabede model virke fuldt så godt som i Windows; det samme gælder Word til Mac, dog med det forbehold, at der ofte går ged i dét med at hebraisk skal vende fra højre mod venstre; erfarne folk anbefaler, at hvis man skal skrive hebraisk på Mac, skal man helt enkelt droppe enhver tanke om at skrive i Word, og i stedet fx bruge Mellel.

Den ”fuldfede” model, hvor tastaturet omstilles til hebraisk eller græsk, har jeg ikke en færdig dansksproget opskrift på til Linux og Mac, men til Mac kan man selv finde den på engelsk på SBLs website.

Den fuldfede model

Den ”skrabede” fremgangsmåde kan hurtigt blive noget bøvl. Hvis man ofte skriver hebraisk og/eller græsk, kan man lige så godt få indrettet sin computer, så det kan ske direkte fra tastaturet.

Bemærk: Hvis det du skriver, skal trykkes i en bog eller et tidsskrift, så spørg forlaget, hvad de ønsker med hensyn til græsk og hebraisk, inden du går i gang! Det følgende beskriver en up-to-date fremgangsmåde baseret på den såkaldte Unicode-standard for elektroniske tegnsæt, men der kan stadig være steder, hvor man sidder med et lay-out-program, som har det bedst med en ældre løsning. Hvis dit manuskript blot skal kunne udskrives på din egen printer eller sendes til en vejleder, der skal læse det på sin computer, skulle denne vejledning være fuldt tilstrækkelig.

Lidt nørdede oplysninger (kan springes over):
Der skal 2-3 ting til, for at en almindelig dagligdags Windows-computer kan skrive bibelsk hebraisk og klassisk græsk komplet med masoretiske vokaltegn, græske accenter og det hele:
1) Der skal være installeret et passende ”logisk tastatur”, dvs. et lille stykke software, der fortæller computeren, at dét jeg lige nu taster på mit fysiske tastatur, skal forstås som bibelsk hebraisk eller klassisk græsk. Windows-computere fra det 21. århundrede er født med et logisk tastatur til ’polytonisk græsk’ (dvs. græsk med accenter, spiritustegn etc.), men ikke til bibelsk hebraisk. Det medfører paradoksalt nok, at det er endnu nemmere at komme i gang med at skrive hebraisk, for dén fil, man skal downloade med et logisk tastatur til hebraisk, laver selv alle de nødvendige indstillinger.
2) Derefter skal de(t) relevante logiske tastatur(er) føjes til dem, din computer faktisk bruger (der er nogle hundrede stykker til rådighed, og det er ikke nødvendigt for alle at have det koreanske og det færøske tastatur aktiveret). Det sker som sagt automatisk med hebraisk, men skal gøres med håndkraft for græsk.
3) Desuden skal man naturligvis have en skrifttype på computeren, der indeholder alle nødvendige tegn. Men det har maskinerne siden Windows Vista været født med, så det behøver man kun tænke på, hvis man har meget specielle krav til, hvordan skriften skal se ud. Gode gamle Times New Roman indeholder alt hvad man har brug for, hvis ens computer er fra efter 2006, og det samme gør adskillige andre af maskinens medfødte fonte.

Fremgangsmåden er som følger:

Hebraisk i Windows 7 og 8

● Gå til SBLs website.

● Klik på det øverste link under overskriften ”Keyboard drivers”, altså ”SBL Hebrew keyboard Driver, SIL Layout (Windows)” for at downloade det nødvendige.

● Åbn den mappe, computeren har downloadet filen til – sandsynligvis hedder den ”Overførsler”, ”Downloads” e.l. og kan ses i kolonnen yderst til venstre i ”Stifinder”.

(Klik på den lille arkivmappe i nederste venstre hjørne af skrivebordet i Windows 8; i Windows 7 er der nok en arkivmappe et lille stykke til højre for startknappen, og ellers bare tryk på startknappen og derefter på fx ”Computer”. I Windows 8.1 skulle begge dele kunne lade sig gøre).

● Find filen ”Biblical Hebrew SIL.zip” i mappen med “Overførsler”/”Downloads”.

● Filen skal derefter “pakkes ud” (unzippes), fx ved at du højreklikker på den, peger på ”Åbn med” og vælger ”Windows Stifinder”.

● Klik derefter på ”Udpak alle” i det nye vindue, der kom frem, og bekræft ved at klikke ”pak ud”.

(Afhængigt af Windows-version m.m. kan der være flere måder at ”udpakke” en zip-fil på; de er ca. lige gode alle sammen, hovedsagen er, at det bliver gjort, og at man derefter kan finde det udpakkede resultat).

● Nu skulle man foran sig have et nyt vindue, hvor zip-filen er forvandlet til fire mapper og fem filer.

● Dobbeltklik på setup.exe og svar ”Ja” til, at du vil tillade programmet at fortage ændringer (nemlig installere et ’logisk tastatur’ til bibelsk hebraisk) på computeren.

● Klik ”Luk”, når computeren meddeler, at installationen er afsluttet.

● Genstart computeren.

Der skulle nu være en lille firkant i skærmens nederste højre hjørne, hvor der står DAN (eller ”DA” i Windows 7), som fortæller at du som standard har dit tastatur indstillet til at opfatte tasteanslag som dansk. Hvis du klikker på firkanten, kan du stille om til hebraisk (עבר eller HE). Hvis der skal skrives meget hebraisk, er det enerverende at skifte tastatur med musen. Brug i stedet genvejstaster: I Windows 8: Hold Windows-tasten (et sted lige til venstre for mellemrum) nede og tryk én eller flere gange på mellemrum, ind til det rigtige tastatur er valgt. I Windows 7: Hold ”Alt” nede og tryk én eller flere gange på Shift. Tastaturet vil derefter opfatte anslagene efter dette skema:

q = קw = וE = ֵ
e = ֶ
r = רt = תy = יu = ֻi = ִo = ֹP = ף
p = פ
A = ָ
a = ַ
S = ש
s = ס
d = דf = שׂg = גh = הj = שׁK = ך
k= כ
l = לæ = ְ
z = זx = חC = ץ
c = צ
v = טb = בN = ן
n = נ
M = ם
m = מ
; = ע: = א

Vokaltegnene kan være vanskelige at skelne i skemaet, men er nogenlunde nemme at huske:
hiræq (i-vokal) = i
tsere (e-vokal) = E
sægol (æ-vokal) = e
patach (a-vokal) = a
qamatz (a/å-vokal) = A
holæm (o-vokal) = o
qibbutz (u-vokal) = u
shwa (ingen vokal) = æ

To andre hyppige tegn ligger i tastaturets øverste hjørne:
Dagesh (prik i en konsonant) = accent (til højre for plus/spørgsmålstegn)
Maqqef (hebraisk bindestreg) = plus/spørgsmålstegn

De tre ”mumlevokaler” (hatef-tegn) skrives vha. shift + AltGr-tasten:
hatef sægol (ultrakort æ) = shift-AltGr-E
hatef patach (ultrakort a) = shift-AltGr-A
hatef qamatz (ultrakort å) = shift-AltGr-O

En lidt pænere oversigt i PDF kan downloades her, hvis man vil printe den ud og lægge den ved siden af computeren, mens man arbejder.

Græsk tastaturopsætning i Windows 8

● Gå til ”Amuletmenuen” (kommer frem i højre side af skærmen, hvis man lader musemarkøren pege helt ned i nederste højre hjørne)

● Klik på ”Indstil” (den nederste ”Amulet” – med billede af et tandhjul)

● Klik ”Kontrolpanel”

● Under ”Klokkeslæt, sprog og område”, klik på ”Tilføj et sprog”

● Klik (igen) ”Tilføj et sprog”

● Scroll ned til ”G” og klik ”Græsk/Ελληνικά” og derefter ”Tilføj”

● I den græske ”boks”, som kommer frem, klik ”Indstillinger” → ”Tilføj en inputmetode” → ”Græsk polytonisk” → ”Tilføj”

● I det næste vindue, hvor der både står ”Græsk” og ”Græsk polytonisk”: Klik ”Fjern” ud for ”Græsk” for at gøre ”polytonisk” til græsk standard på din computer.

● Klik ”Gem” og luk vinduet.

● Der skulle nu være en lille firkant i skærmens nederste højre hjørne, hvor der står DAN, som fortæller at du som standard har dit tastatur indstillet til at opfatte tasteanslag som dansk. Hvis du klikker på firkanten, kan du stille om til græsk (ΕΛ). Hvis der skal skrives meget græsk, er det enerverende at skifte tastatur med musen. Brug i stedet genvejstaster: Hold Windows-tasten (et sted lige til venstre for mellemrum) nede og tryk én eller flere gange på mellemrum, ind til det rigtige tastatur er valgt.

Græsk tastaturopsætning i Windows 7

● Klik ”Start” og derefter ”Kontrolpanel”

● Under overskriften ”Klokkeslæt, sprog og område” (eller ”Område og sprog”), klik på ”Skift tastatur eller anden inputmetode”. (Hvis dit kontrolpanel ikke er kategoriopdelt, skal du muligvis klikke direkte på ”Internationale/sproglige indstillinger”)

● Klik på fanebladet ”Tastaturlayout og sprog”

● Klik på ”Skift tastaturer”-knappen

● På fanebladet ”Generelt” (som typisk er forrest, så du ikke behøver skifte faneblad), klik ”Tilføj”

● Find græsk på listen og dobbeltklik på det

● Klik på det lille + ud for ”Tastatur” under ”Græsk”; Sæt flueben ud for ”Græsk polytonisk” og check at der under græsk kun er dét ene flueben.

● Klik OK

● Check igen, at der under ”Græsk” → ”Tastatur” kun findes ”Græsk polytonisk”; hvis et andet græsk tastatur er valgt, så klik på dét og derefter på ”Fjern”.

● Klik OK i det åbne vindue, og derefter OK en gang mere i vinduet bagved.

● Muligvis skal du lukke for Word og åbne det igen. Der skulle nu være en lille firkant i skærmens nederste højre hjørne, hvor der står DA, som fortæller at du som standard har dit tastatur indstillet til at opfatte tasteanslag som dansk. Hvis du klikker på firkanten, kan du stille om til græsk (EL). Hvis der skal skrives meget græsk, er det enerverende at skifte tastatur med musen. Brug i stedet genvejstaster: I Windows 7: Hold ”Alt” nede og tryk én eller flere gange på Shift (afhængigt af, hvor mange tastatursprog, du har installeret) ind til der står ”EL” i en lille firkant.

Indtastning af græsk

Når der skiftes til græsk, fungerer tastaturet således:

w = ςε =ε r = ρt = τy = υu = θi = ιo = οp = π
a = αs = σd = δf = φg = γh = ηj = ξk = κl = λ
z = ζx = χc = ψv = ωb = βn = νm = μ

De fleste bogstaver sidder præcis hvor man ville vente. Og store bogstaver skrives med Shift-tasten ganske som på andre sprog. Kun placeringen af theta, xi, finalt sigma, psi og omega kan muligvis være bøvlet at huske:

θ = u
ξ = j (og ikke x)
ς = w
ψ = c
ω = v

Den dræbende besværlige detalje er accent- og spiritustegn. De tastes før det bogstav, de hører til, og der er ét særskilt tasteanslag for hver kombination af accent, spiritus, subscriptum og anden garniture. Og tilmed mangler der enkelte tegnkombinationer (jeg leder efter en løsning):

iota subscriptum (ᾳ) = shift-Å
spiritus lenis (ἀ) = ø
spiritus asper (ἁ) = shift-Ø
accent akut (ά) = æ
accent gravis (ὰ) = ’Umlaut’-prikker
cirkonfleks (ᾶ) = å

lenis + akut (ἄ) = bindestreg
asper + akut (ἅ) = shift-underscore
lenis + gravis (ἂ) = apostrof
asper + gravis (ἃ) = shift-asterisk
lenis + cirkonfleks (ἆ) = accent
asper + cirkonfleks (ἇ) = shift-accent

iota subscr. + lenis (ᾀ) = AltGR-ø
iota subscr. + asper (ᾁ) = Shift-AltGR-Ø
iota subscr. + akut (ᾴ) = AltGr-q
iota subscr. + gravis (ᾲ) = AltGr-‘Umlaut’
iota subscr. + cirkonfleks (ᾷ) = AltGr-å
iota subscr. + lenis + akut (ᾄ) = AltGr-bindestreg
iota subscr. + asper + akut (ᾅ) = Shift-AltGr-underscore
iota subscr. + lenis + gravis (ᾂ) = AltGr-apostrof
iota subscr. + asper + gravis (ᾃ) = Shift-AltGr-asterisk
iota subscr. + lenis + cirkonfleks (ᾆ) = AltGr-accent
iota subscr. + asper + cirkonfleks (ᾇ) = Shift-AltGr-accent

Hvis ...

... noget ikke virker i ovenstående (eller hvis du kender en bedre løsning!): send mig gerne et vink på sh@teol.ku.dk, så skal jeg rette vejledningen til efter bedste evne.